Tin tức

Tin nổi bật

“ĐHCĐ MBCapital 2023: Kiến tạo giá trị bền vững”

Ngày 18/4/2023, Công ty quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Tham dự Đại hội có ông Lưu Trung Thái – Chủ tịch HĐQT; Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Ngân hàng Quân đội cùng các đại biểu và cổ đông chiếm tỷ lệ gần 98% tổng số cổ phần hiện hành.
Xem thêm

Tin liên quan