Tin tức

Tin nổi bật

“MBCAPITAL VINH DỰ NHẬN 02 BẰNG KHEN CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN”

Ngày 4/11/2022, Công ty cổ phần quản lý Quỹ MB (MBCapital) vinh dự nhận 02 bằng khen của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho thành tích: “Công ty Quản lý Quỹ triển khai dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện đầu tiên” và “Công ty Quản lý Quỹ quản lý các quỹ mở/Quỹ ETF có tài sản ròng lớn nhất 2022”.
Xem thêm

Tin liên quan