Ủy thác đầu tư Khách hàng tổ chức

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu tăng nhanh và môi trường đầu tư liên tục biến đổi phức tạp, các tổ chức và định chế tài chính đang cần thêm các phương án để hoàn thành mục tiêu đầu tư, đồng thời vẫn kiểm soát rủi ro và chi phí.

Thông qua quy trình chặt chẽ và chi tiết, MB Capital sẽ làm việc với các khách hàng tổ chức để thiết kế một giải pháp đầu tư chuyên biệt, linh hoạt, được quản trị nghiêm ngặt và đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng về lợi nhuận kì vọng, mức độ rủi ro, nhu cầu thanh khoản và đặc điểm dòng tiền.

Với mạng lưới rộng khắp, đội ngũ phân tích đầu tư chuyên nghiệp và kinh nghiệm quản lý tài sản cho các định chế tài chính, công ty bảo hiểm , MB Capital mong muốn mang lại cho Khàng hàng tổ chức những cơ hội đầu tư hiệu quả ở tất cả các loại tài sản từ sản phẩm tiền tệ rủi ro thấp, trái phiếu đến cổ phiếu và doanh nghiệp chưa niêm yết.


Vui lòng liên hệ

(Ông) Giang Trung Kiên

Phó tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư

Email: kien.giang@mbcapital.com.vn

Có thể bạn quan tâm

MBBOND

Quỹ đầu tư Trái phiếu MB

Đầu tư an toàn, sinh lời hiệu quả với lợi nhuận kỳ vọng lên tới 8%/năm

Xem thêm

MBVF

Quỹ đầu tư giá trị MB Capital

Trải nghiệm đầu tư, sinh lời vượt trội với lợi nhuận kỳ vọng lên đến 15%/năm

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HƯU TRÍ

Hưu trí An Thịnh

Chế độ phúc lợi hiệu quả cho doanh nghiệp để đãi ngộ nguồn nhân lực, bổ sung thu nhập cho người lao động khi về hưu

Xem thêm

Bạn cần tư vấn đầu tư ngay?

MB Capital cung cấp các sản phẩm tài chính ưu việt đáp ứng nhu cầu của khách hàng