Theo quy định của Luật Chứng khoán, quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Quỹ mở có đặc điểm như sau:

  •  Tính thanh khoản cao, Quỹ có khoản dự trữ tiền mặt để đáp ứng việc mua lại chứng chỉ quỹ.
  • Giá giao dịch của chứng chỉ quỹ căn cứ theo giá trị tài sản ròng/đơn vị quỹ.
  • Phương thức giao dịch chứng chỉ quỹ mở là trực tiếp với công ty quản lý quỹ (có thể có phí phát hành và phí mua lại). Quy mô quỹ có thể thay đổi đáng kể thông qua hoạt động phát hành/mua lại chứng chỉ quỹ. Đặc biệt quỹ mở không giới hạn về thời gian hoạt động.

Quỹ mở được Công ty quản lý quỹ vận hành dưới sự kiểm soát của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Ngân hàng giám sát, lưu kí. Các hoạt động của Quỹ phải tuân thủ các quy định pháp lý chặt chẽ và được công bố thông tin định kì đến nhà đầu tư.

Do đó, việc đầu tư của Quỹ mở luôn rất minh bạch và đảm bảo số tiền của nhà đầu tư sẽ không bị sử dụng sai mục đích 

Tuy nhiên, khách hàng đầu tư vào Quỹ mở vẫn sẽ phải chịu các rủi ro tiềm ẩn, tùy thuộc vào đặc tính mục tiêu và chiến lược của Quỹ. Các Quỹ mở cổ phiếu có lợi nhuận kì vọng cao, tuy nhiên sẽ bị ảnh hưởng bởi các rủi ro trên thị trường chứng khoán. Ngược lại, các Quỹ mở trái phiếu có mức độ an toàn và ổn định hơn nhiều, tuy nhiên lợi nhuận kì vọng sẽ thấp hơn so với Quỹ cổ phiếu.


Giá chứng chỉ Quỹ mở được Công ty quản lý Quỹ và Ngân hàng giám sát tính toán độc lập và đối chiếu. Sau đó, giá chứng chỉ Quỹ sẽ được báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước định kì. Bởi vậy, giá chứng chỉ Quỹ thường xuyên được công bố một cách minh bạch.

Gửi tiết kiệm có lãi suất cố định theo kì hạn và tính an toàn cao.

Khi đầu tư quỹ mở, nhà đầu tư  có thể rút vốn bất kì lúc nào và nhận mức lợi nhuận theo tăng trưởng của quỹ trong thời gian nắm giữ. Lợi suất đầu tư vào quỹ mở sẽ không cố định mà biến động liên tục theo diễn biến danh mục nắm giữ của Quỹ. Quỹ mở thường đầu tư vào các tài sản như cổ phiếu, trái phiếu … với mục tiêu mang lại mức lợi nhuận kì vọng cao trong dài hạn, do đó mức độ rủi ro cũng sẽ lớn hơn so với gửi tiết kiệm.

Đầu tư Quỹ mở MB Capital rất đơn giản và thuận tiện. Nhà đầu tư có thể tham gia quy các kênh sau:
1. Truy cập và mở tài khoản/ thực hiện giao dịch trên trang web MBCapital Online tại địa chỉ online.mbcapital.com.vn
2. Mở tài khoản/ thực hiện giao dịch trên app MBBANK
3. Liên hệ trực tiếp với MB Capital hoặc các Đại lý phân phối để được hỗ trợ mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ tại quầy. 
Ngoài ra, Nhà đầu tư có thể tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết về Quỹ mở của MB Capital tại các Chi nhánh MB gần nhất.

Là tổng giá trị tài sản và các khoản đầu tư do Quỹ sở hữu trừ đi tổng giá trị các nghĩa vụ nợ của Quỹ tại Ngày trước Ngày Định giá.

Các quy định pháp luật hiện nay không cho phép Công ty quản lý quỹ cam kết lợi nhuận hay kết quả hoạt động của quỹ. Tuy nhiên Nhà đầu tư muốn đầu tư an toàn (tối thiểu hóa rủi ro) có thể tham khảo các yếu tố sau để ra quyết định đầu tư:

  • Mục tiêu, chính sách đầu tư, tài sản được phép đầu tư, hạn chế đầu tư của quỹ (trong Điều lệ quỹ)
  • Kết quả quá trình hoạt động của quỹ (track record) => Được cập nhật tại website MBCapital hoặc trong các báo cáo hàng tháng gửi Nhà Đầu tư

Đối với nhà đầu tư không chuyên, mua chứng chỉ quỹ mang lại những lợi ích:
  • Khả năng tiếp cận dễ dàng: Nhà đầu tư ít vốn, ít thời gian, không có kinh nghiệm đầu tư có thể tham gia dễ dàng
  • Tính thanh khoản cao: NĐT có thể dễ dàng rút vốn thông qua việc yêu cầu quỹ mua lại chứng chỉ quỹ, nhận lại phần vốn góp bằng đúng giá trị tài sản ròng của quỹ tại thời điểm rút vốn
  • Phân tán rủi ro: Quỹ mở đầu tư vào nhiều tài sản khác nhau do đó rủi ro được phân tán
  • Chuyên nghiệp: Quỹ được vận hành bởi các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp, có kinh nghiệm đầu tư và quản trị rủi ro

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư, UBCKNN yêu cầu Quỹ mở phải được quản lý bởi một Ngân hàng có chức năng lưu ký giám sát mà không được là bên có liên quan với MBCapital. Ngân hàng giám sát có nghĩa vụ đảm bảo các giao dịch của Quỹ tuân thủ Điều lệ lệ Quỹ và các quy định của pháp luật.

RM và khách hàng có thể trực tiếp truy cập vào hệ thống MBCapital Online tại đường link: online.mbcapital.com.vn/ hoặc trên APP MB để theo dõi các thông tin lợi nhuận, báo cáo định kỳ của NĐT mà RM hiện đang quản lý. Đồng thời định kỳ hàng tháng, MBCapital sẽ gửi các báo cáo đầu tư, báo cáo sao kê tới địa chỉ email mà NĐT đã đăng ký với quỹ.abv

Bạn cần tư vấn đầu tư ngay?

MB Capital cung cấp các sản phẩm tài chính ưu việt đáp ứng nhu cầu của khách hàng