CHƯƠNG TRÌNH HƯU TRÍTại sao Doanh nghiệp nên chọn Chương trình Hưu trí An Thịnh?

1

Gắn kết

Chiến lược hiệu quả mang lại sự gắn bó lâu dài giữa Doanh nghiệp và người lao động

1

Nghỉ hưu an nhàn

Tự do tài chính khi nghỉ hưu

1

Hiệu quả bền vững

Tối thiểu 50% tài sản của mỗi Quỹ được đầu tư vào Tài sản có thu nhập cố định

1

Minh bạch

Chương trình được giám sát chặt chẽ, minh bạch trong hoạt động đầu tư

1

Linh hoạt

Chương trình hưu trí thay đổi linh hoạt theo chính sách từng Doanh nghiệp

Đặc điểm của chương trình Hưu Trí An Thịnh

MB Capital mang đến Chương trình Hưu trí An Thịnh nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp xây dựng một môi trường làm việc gắn kết lâu bền với Quỹ hưu trí an toàn và hiệu quả cho Nhân viên khi nghỉ hưu.

Khách hàng tham gia chương trình hưu trí sẽ được mở một tài khoản hưu trí cá nhân, ghi nhận và thể hiện chi tiết các khoản đóng góp, chi trả, kết quả đầu tư sau khi trừ các chi phí hoạt động của quỹ hưu trí.

Khách hàng tham gia chương trình hưu trí lựa chọn một trong hai quỹ Hưu trí trong
Chương trình: Quỹ An Khang và Quỹ Thịnh Vượng
Cơ cấu danh mục Quỹ An Khang và Thịnh Vượng

Quỹ An Khang

Đơn vị tính: %

Quỹ Thịnh Vượng

Đơn vị tính: %

Công cụ tính

Tuổi hiện tại
tuổi
Tổng mức Doanh nghiệp và Người lao động đóng hàng tháng
VNĐ
Tuổi nghỉ hưu
tuổi
Số năm nhận chi trả khi về hưu
năm

Số tiền nhận hàng tháng trong 20 năm

36.314.730 VNĐ
hoặc

Số tiền nhận một lần

4.943.030.985 VNĐ

(*) Dựa trên lợi nhuận dài hạn kì vọng 6.5%/năm

Thời gian giao dịch

 1. Tháng

 2. Thứ 05 lần 1

 3. Giao dịch

  Thứ 05 lần 2

 4. Thứ 05 lần 3

 5. Giao dịch

  Thứ 05 lần 4

Quy trình tham gia

 1. 1

  MBCapital tư vấn xây dựng chương trình Hưu trí cho doanh nghiệp

 2. 2

  Doanh nghiệp ký hợp đồng tham gia chương trình Hưu trí với MBCapital

 3. 3

  Doanh nghiệp thu thập thông tin CBNV

 4. 4

  MBCapital mở tài khoản Hưu trí cho CBNV

 5. 5

  Doanh nghiệp chốt danh sách và chuyển tiền đóng góp Quỹ

Tăng trưởng NAV

Có thể bạn quan tâm

MBVF

Quỹ đầu tư giá trị MB Capital

Trải nghiệm đầu tư, sinh lời vượt trội với lợi nhuận kỳ vọng lên đến 15%/năm

Xem thêm

MBBOND

Quỹ đầu tư Trái phiếu MB

Đầu tư an toàn, sinh lời hiệu quả với lợi nhuận kỳ vọng lên tới 8%/năm

Xem thêm

ỦY THÁC ĐẦU TƯ

MB Capital Private

Gửi trọn niềm tin, tài chính thịnh vượng với danh mục đầu tư chuyên biệt theo từng khách hàng

Xem thêm

Bạn cần tư vấn đầu tư ngay?

MB Capital cung cấp các sản phẩm tài chính ưu việt đáp ứng nhu cầu của khách hàng