Lựa chọn đầu tư?

Các bước đầu tư

 1. Tư vấn

  Nhà đầu tư liên hệ trực tiếp với MB Capital hoặc các Đại lý phân phối để được hỗ trợ

 2. Mở tài khoản

  Nhà đầu tư thực hiện mở tài khoản qua App MB BANK hoặc qua Website MBCapital Online 

 3. Đặt lệnh

  Đặt lệnh trực tuyến qua App MB BANK hoặc qua Website MBCapital Online

 4. Chuyển tiền mua

  Nhà đầu tư chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ theo hướng dẫn

 5. Xác nhận

  Nhận SMS và Email xác nhận lệnh đặt thành công

Bạn cần tư vấn đầu tư ngay?

MB Capital cung cấp các sản phẩm tài chính ưu việt đáp ứng nhu cầu của khách hàng